Mallika & Anup
Nivriti & Siddharth
Neha & Manav
Shreya & Nikhil
Megha & Kurt
Minella & Tom
Rhea & Jay
Tripti & Ashish
Sid & Rupa
Abhilasha & Abhinav