Gurkamal & Kanwar
Aditi & Baikunth
Prerna & Ravi
Rhea & Jay
Yachna & Kunal
Harpriya & Prabhkaran
Priya & Rushill
Radhika & Rajat